Friday, July 30, 2010

Carrot Cake with Cream Cheese

Carrot cake ini ditempah oleh Faridah untuk hari lahir "BAK" iaitu ayahnya yang tercinta........

No comments:

Post a Comment